greekGR   englishEN 

Νέα & Αρθρογραφία

Προγεννητικός Έλεγχος: Υπερηχογραφήματα 1ου, 2ου και 3ου Τριμήνου της Κύησης

 
της Δρ. Ευγενίας Ζορμπάς, Επιστημονικής υπεύθυνης του Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Προγεννητικού Ελέγχου ΓΕΝΕΣΙΣ
 
Τα εξειδικευμένα υπερηχογραφήματα κατά τη διάρκεια της κύησης αποτελούν βασικό κομμάτι του προγεννητικού ελέγχου, δεδομένου του ρόλου τους στον εντοπισμό δομικών και αναπτυξιακών προβλημάτων των εμβρύων έγκαιρα, ώστε να αντιμετωπίζονται με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Πραγματοποιούνται από γιατρούς εξειδικευμένους στον τομέα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής, που αποτελεί κλάδο της Μαιευτικής ειδικότητας.
 
Α. Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου
 
Στο υπερηχογράφημα του 1ου τριμήνου, στόχος είναι να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
 
(1) Ποια είναι η ακριβής ηλικία της κύησης, εφόσον δεν είναι αποτέλεσμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συχνά οι γυναίκες δεν θυμούνται την τελευταία τους περίοδο ή δεν έχουν σταθερό κύκλο ή συνέλαβαν ενώ ακόμη θήλαζαν. Έτσι, ο προσδιορισμός της ηλικίας κύησης με βάση την τελευταία έμμηνο ρύση είναι συχνά ανακριβής. Λύση στο πρόβλημα αυτό αποτελεί η μέτρηση του μήκους του εμβρύου, με το οποίο υπολογίζεται με ακρίβεια η ηλικία κύησης και η πιθανή ημερομηνία τοκετού.
 
(2) Ποιος είναι ο κίνδυνος για το σύνδρομο Down και για άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Είναι γνωστό ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μιας γυναίκας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να αποκτήσει παιδί με χρωμοσωμική ανωμαλία, όπως είναι το σύνδρομο Down. Για παράδειγμα μια νέα γυναίκα 20 ετών έχει πιθανότητα για απόκτηση παιδιού με σύνδρομο Down 1:1100, ενώ μία γυναίκα 40 ετών έχει αντίστοιχα 1:70. Με το υπερηχογράφημα του 1ου τριμήνου, και συγκεκριμένα όταν πραγματοποιείται μεταξύ 11 εβδομάδων κύησης και 13 εβδομάδων και 6 ημερών (μήκος εμβρύου μεταξύ 45 και 84 χιλιοστών), είναι δυνατό να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα ευρήματα στην ανατομία του εμβρύου, τα οποία μας βοηθούν να υπολογίσουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια για κάθε έγκυο ξεχωριστά την πιθανότητα (κίνδυνο) για σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
 
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα που αναζητούμε στο υπερηχογράφημα του εμβρύου είναι το πάχος της αυχενικής διαφάνειας, δηλαδή της συλλογής υγρού που υπάρχει πίσω από τον αυχένα του, την παρουσία/απουσία του ρινικού οστού, την καρδιακή συχνότητα του εμβρύου, τη ροή του αίματος σε συγκεκριμένη βαλβίδα της καρδιάς (τριγλώχινα), καθώς και τη ροή του αίματος σε ένα μικρό αγγείο στην κοιλιά του εμβρύου (φλεβώδης πόρος). Ο λόγος που αναζητούμε όλες τις παραπάνω πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα πολυετούς επιστημονικής έρευνας, η οποία έδειξε ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες εμφανίζουν αυξημένη συλλογή υγρού πίσω από τον αυχένα τους, πολλά από αυτά δεν έχουν καλοσχηματισμένο ρινικό οστό, ενώ σε υψηλό ποσοστό παρουσιάζουν διαταραχές στη ροή του αίματος στο καρδιαγγειακό τους σύστημα και ιδιαίτερα αυξημένο ή ελαττωμένο καρδιακό ρυθμό.
 
Για κάθε έγκυο ξεχωριστά, όλα τα παραπάνω υπερηχογραφικά ευρήματα από το έμβρυο συνυπολογίζονται μαζί με ειδικές εξετάσεις αίματος της μητέρας (PAPP-A και ελεύθερη χοριακή γοναδοτροπίνη), καθώς και με την ηλικία της μητέρας. Το τελικό αποτέλεσμα παρέχει σε κάθε έγκυο ξεχωριστά τη δική της πιθανότητα για σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Με αυτόν τον τρόπο (συνυπολογισμό υπερηχογραφικών ευρημάτων, ηλικίας της μητέρας, PAPP-A και ελεύθερης χοριακής γοναδοτροπίνης) κατορθώνουμε να ανιχνεύσουμε σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (93-96%) τα έμβρυα με αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Αντίθετα, μόνο με την ηλικία της μητέρας μπορούμε να ανιχνεύσουμε το 30-50% των εμβρύων με αυξημένο κίνδυνο. Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα για μία έγκυο δείχνει αυξημένη πιθανότητα για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συστήνεται η εξέταση των χρωμοσωμάτων του εμβρύου (εμβρυϊκός καρυότυπος) με βιοψία τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση, δηλαδή με επεμβατικές μεθόδους που εμπεριέχουν κίνδυνο για αποβολή 1%.
 
(3) Πώς απεικονίζεται η βασική ανατομία του εμβρύου. Στο 1ο τρίμηνο μπορούν να διαγνωστούν σοβαρές ανωμαλίες στα έμβρυα, όπως η ανεγκεφαλία, η δισχιδής ράχη, ακόμη και σοβαρές βλάβες της καρδιάς. Έτσι, η αναλυτική εξέταση της ανατομίας του εμβρύου με υπερηχογράφημα στο 1ο τρίμηνο μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων με ιδιαίτερα κακή πρόγνωση.
 
(4) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πολύδυμης κύησης. Στο 1ο τρίμηνο μπορούμε υπερηχογραφικά να δούμε με ακρίβεια τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πολύδυμης κύησης, δηλαδή τον αριθμό των εμβρύων, των αμνιακών σάκων και των πλακούντων. Τα ευρήματα αυτά μας βοηθούν στο σχεδιασμό της παρακολούθησης της κύησης, δεδομένου ότι τα έμβρυα που μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα ή και τον ίδιο αμνιακό σάκο, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών σε σχέση με τα έμβρυα που έχουν ξεχωριστούς πλακούντες και αμνιακούς σάκους. Λόγω της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα τελευταία χρόνια η συχνότητα των δίδυμων κυήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Έτσι, η σωστή παρακολούθησή τους είναι επιβεβλημένη.
Β. Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου
 
Στο υπερηχογράφημα του 2ου τριμήνου (υπερηχογράφημα Β΄επιπέδου, πραγματοποιείται μεταξύ 20ης και 23ης εβδομάδας της κύησης), στόχος είναι να εξετάσουμε αναλυτικά την ανατομία του εμβρύου, να αποκλείσουμε δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών, να εξετάσουμε τη ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες της εγκύου και να μετρήσουμε το μήκος του τραχήλου της μήτρας.
 
Όσον αφορά την εξέταση της ανατομίας του εμβρύου, μας ενδιαφέρει να αποκλείσουμε σοβαρές δομικές βλάβες, όπως ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (όπως δισχιδής ράχη, ανεγκεφαλία, υδροκεφαλία), σοβαρές καρδιακές ανωμαλίες, διαφραγματοκήλη (έλλειψη στο μυ που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά), εξόμφαλος / γαστρόσχιση (ελλείμματα του κοιλιακού τοιχώματος), ανωμαλίες νεφρών-ουροποιητικού (όπως αγενεσία νεφρών, υδρονέφρωση), σχιστίες προσώπου (λαγόχειλο), σοβαρές σκελετικές ανωμαλίες (όπως απουσία οστών, κοντά άκρα). Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι το υπερηχογράφημα του 2ου τριμήνου είναι εξαιρετικά αναλυτικό, δεν είναι δυνατό να ανιχνεύσουμε το 100% των ανωμαλιών στα έμβρυα. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καμία υπερηχογραφική εξέταση δεν μπορεί να διαγνώσει προβλήματα όπως ο αυτισμός και η εγκεφαλική παράλυση.
 
Όσον αφορά τους χρωμοσωμικούς δείκτες, δηλαδή τα υπερηχογραφικά ευρήματα που συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα για ανωμαλίες όπως το σύνδρομο Down, σκοπός του υπερηχογραφήματος του 2ου τριμήνου (Β΄επιπέδου) είναι να τους διερευνήσει. Εφόσον δεν εντοπίζονται οι δείκτες αυτοί, τότε η πιθανότητα του εμβρύου για σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες μειώνεται σημαντικά. Οι καθιερωμένοι χρωμοσωμικοί δείκτες είναι η υπερηχογενής εστία (κομβίο) σε κοιλίες της καρδιάς, η ήπια υδρονέφρωση, το κοντό μηριαίο ή βραχιόνιο οστό, η πάχυνση της αυχενικής πτυχής, η υποπλασία του ρινικού οστού, η διάταση των κοιλιών του εγκεφάλου, το υπερηχογενές έντερο και η αποκλίνουσα πορεία της δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας. Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι το αναλυτικό υπερηχογράφημα του 2ου τριμήνου μπορεί να ανιχνεύσει έμβρυα με σύνδρομο Down σε ποσοστό 50-70%, ενώ το υπερηχογράφημα του 1ου τριμήνου (μέτρηση αυχενικής διαφάνειας σε συνδυασμό με το PAPP-A) σε ποσοστό 90-95%.
 
Τέλος, στο υπερηχογράφημα του 2ου τριμήνου γίνεται μέτρηση προληπτικά της ροής του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες, οι οποίες είναι μεγάλα αιμοφόρα αγγεία της μητέρας τα οποία τροφοδοτούν τον πλακούντα. Σε περίπτωση που η ροή στα αγγεία αυτά εμφανίζει αυξημένη αντίσταση, τότε συστήνεται στη μητέρα τακτικός έλεγχος της αρτηριακής της πίεσης, καθώς και συστηματικός έλεγχος της ανάπτυξης του εμβρύου. Η αυξημένη αντίσταση στη ροή των μητριαίων αρτηριών συνδέεται με αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης στην κύηση, καθώς και με ελάττωση στο ρυθμό ανάπτυξης του εμβρύου. Επίσης, προληπτικά συστήνεται η μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας, δεδομένου ότι η ελάττωσή του (τράχηλος μικρότερος από 25 χιλιοστά) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πρόωρου τοκετού.
 
 
Γ. Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
 
Στο υπερηχογράφημα του 3ου τριμήνου ελέγχουμε την ανάπτυξη του εμβρύου, την προβολή (θέση της κεφαλής του εμβρύου), τον πλακούντα, τη ροή του αίματος σε συγκεκριμένα αγγεία (Doppler), το αμνιακό υγρό και τέλος, εφόσον είναι δυνατό, την ανατομία του εμβρύου.
 
Η ανάπτυξη του εμβρύου είναι σημαντικό να ελέγχεται, δεδομένου ότι τα έμβρυα που δεν έχουν φυσιολογικό βάρος, είναι δηλαδή ή πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα, έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν επιπλοκές. Έτσι, ο έγκαιρος εντοπισμός των εμβρύων με μη φυσιολογικό μέγεθος μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πιθανόν μελλοντικών παθολογικών καταστάσεων.
 
Η προβολή του εμβρύου ελέγχεται προκείμενου να καθορίσει τον τρόπο που θα γίνει ο τοκετός (φυσιολογικός ή καισαρική τομή).
 
Ο πλακούντας είναι η πηγή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών του εμβρύου. Η θέση του στο 3ο τρίμηνο της κύησης είναι ουσιαστικής σημασίας. Η χαμηλή θέση του πλακούντα (βρίσκεται κοντά ή καλύπτει τον τράχηλο της μήτρας) δημιουργεί προβλήματα στον τοκετό, όπως αιμορραγίες και δυσκολία στη έξοδο του εμβρύου. Έτσι, ο ακριβής εντοπισμός της θέση του καθορίζει και τον τρόπο του τοκετού (φυσιολογικός ή καισαρική τομή).
 
Ο έλεγχος της ροής του αίματος (Doppler) γίνεται σε συγκεκριμένα αγγεία της μητέρας (μητριαίες αρτηρίες) και του εμβρύου (ομφαλική και μέση εγκεφαλική αρτηρία, φλεβώδης πόρος). Η ροή του αίματος στα αγγεία αυτά μας δίνει πληροφορίες για την παροχή αίματος από τη μητέρα στο έμβρυο και για την επαρκή οξυγόνωση του εμβρύου.
 
Το αμνιακό υγρό μέσα στο οποίο βρίσκεται το έμβρυο παίζει ουσιαστικό ρόλο, αφού του επιτρέπει να κινείται και να αναπτύσσεται, το προστατεύει και βοηθά στην ωρίμανση των ανατομικών δομών του. Η αύξηση ή η μείωση του αμνιακού υγρού συνδέεται με ποικίλα προβλήματα. Έτσι, η μέτρηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού μας δίνει πληροφορίες για μεγάλο εύρος παραγόντων που μπορεί να εμπλέκονται στην παραγωγή (νεφρά εμβρύου), στην κανονική ροή (γαστρεντερικό σύστημα του εμβρύου) και στη διατήρησή του (εμβρυικοί υμένες).
 
Η ιδανική περίοδος για το έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου είναι το 2ο τρίμηνο (υπερηχογράφημα Β΄επιπέδου). Εντούτοις, και στο 3ο τρίμηνο της κύησης και όσο αυτό είναι δυνατό (περιορισμένη απεικόνιση λόγω της αύξησης του μεγέθους των εμβρύων στο 3ο τρίμηνο) ελέγχουμε τα έμβρυα για ανωμαλίες, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται μετά το 2ο τρίμηνο. Έτσι, θέσεις στις οποίες μπορεί να εντοπιστούν προβλήματα στο 3ο τρίμηνο είναι τα νεφρά, η καρδιά, ο εγκέφαλος, το διάφραγμα και το γαστρεντερικό σύστημα του εμβρύου.
 
Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, με περίπου 3.800 τοκετούς ετησίως, είναι η μεγαλύτερη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική στη Β. Ελλάδα. Το Εμβρυομητρικό Τμήμα της ΓΕΝΕΣΙΣ είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο υπερηχογραφικό σύστημα (General Electric Volution E8) και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο λογισμικό (ASTRAIA).
 
 
Το τμήμα λειτουργεί καθημερινά από 08:00 - 22:00 κατόπιν ραντεβού, τα οποία μπορείτε να προγραμματίζετε στο τηλέφωνο 2310-984090.
tuv Genesis tuvNEW diamond
elitour member 1
Patient fertig dc siegel preferred partner hospital

 

Συνδεθείτε μαζί μας
bot facebook facebook
bot twitter twitter
 bot google google plus
 bot youtube youtube
 bot rss rss

Newsletter

Email address:

Ονοματεπώνυμο:


logo

Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Πυλαία
Θεσσαλονίκη (Xάρτης)
Τηλ: 2310.984000
Fax: 2310.984460
info@genesishospital.gr

Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ  © Copyright 2017 All Rights Reserved | Developed by POLLUX

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ