greekGR   englishEN 

Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ypoΗ ΓΕΝΕΣΙΣ δίνει λύσεις στα προβλήματα υπογονιμότητας, με ολοκληρωμένη φροντίδα, σ’ ένα χώρο φιλόξενο, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και αποκλειστικά αφιερωμένο στα υπογόνιμα ζευγάρια. Το Κέντρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, λειτουργεί σε ανεξάρτητη πτέρυγα της Κλινικής και συνδυάζει την ιατρική ασφάλεια ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, με την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία της εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας της ΒιοΓΕΝΕΣΙΣ.

Η επιστημονική ομάδα της ΒιοΓΕΝΕΣΙΣ ίδρυσε το πρώτο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Βόρεια Ελλάδα το 1985 και, μετά την έναρξη λειτουργίας της Κλινικής, έχει εγκατασταθεί πλέον στη ΓΕΝΕΣΙΣ. Το Κέντρο διαθέτει δικό του χώρο αναμονής και γραμματεία υποδοχής, εξεταστήρια, δωμάτια νοσηλείας, αλλά και άσηπτες χειρουργικές αίθουσες με αποκλειστική χρήση για τους ασθενείς του. Η εκτενής πείρα του επιστημονικού προσωπικού, μέσα από την πολύχρονη πανεπιστημιακή ιατρική έρευνα και πράξη, εγγυάται ανθρωποκεντρικές προτάσεις στα προβλήματα υπογονιμότητας των ζευγαριών. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις σχεδιάζονται με βάση τις προσωπικές επιθυμίες και το ιατρικό ιστορικό, έτσι ώστε να λειτουργήσουν το καλύτερο δυνατό για τα ζευγάρια που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε απευθείας στο 2310 984.402

Ενδεικτική παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

IUI (Intra Uterine Insemination). Η σπερματέγχυση είναι η έγχυση εμπλουτισμένου – επεξεργασμένου σπέρματος στη μήτρα. Με τη μέθοδο αυτή αυξάνεται το ποσοστό της παρουσίας σπερματοζωαρίων στις σάλπιγγες σε σχέση με τη φυσιολογική επαφή και συνεπακόλουθα το ποσοστό γονιμοποίησης - σύλληψης.

IVF (In Vitro Fertilization). Πρόκειται για τη λήψη ωαρίων από τη γυναίκα, μετά από ή χωρίς ορμονική διέγερση των ωοθηκών, τα οποία στη συνέχεια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο με το σπέρμα του συντρόφου. Το γονιμοποιημένο πλέον ωάριο μεταφέρεται, μετά από 2-3 ημέρες, στην κοιλότητα της μήτρας, της μελλοντικής μητέρας.

ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Η “μικρογονιμοποίηση” επιλέγεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είτε στάθηκε αδύνατη η γονιμοποίηση των ωαρίων με IVF, είτε η ποιότητα του σπέρματος του συντρόφου κρίνεται μη ικανοποιητική – κατάλληλη, όπως σε χαμηλό όγκο σπέρματος, χαμηλή κινητικότητα σπερματοζωαρίων ή αυξημένο ποσοστό ανώμαλων μορφών σπεαματοζωαρίων.

FRET (Frozen Embryo Tranfer). Εμβρυομεταφορά κατεψυγμένου γονιμοποιημένου ωαρίου, πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είτε κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή αναβολή της εμβρυομεταφοράς, είτε γονιμοποιήθηκαν περισσότερα από 3 ωάρια, οπότε και επιλέχθηκε να κρυσυντηρηθούν τα υπόλοιπα και να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο κύκλο. Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας στο σύντροφο, είναι δυνατό να αναζητηθούν σπερματοζωάρια μέσω μίας από τις παρακάτω μεθόδους:

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration). Είναι η λήψη σπερματοαρίων από την επιδιδυμίδα δια βελόνης.

TESA (Testicular Sperm Aspiration) είναι η λήψη δια βελόνης σπερματοζωαρίων απευθίας από τον όρχη.

TESE (Testicular Sperm Extraction – biopsy). Είναι η λήψη βιοψίας ορχικού ιστού με σκοπό την εύρεση σπερματοζωαρίων.

tuv Genesis tuvNEW diamond
elitour member 1
Patient fertig dc siegel preferred partner hospital

 

Συνδεθείτε μαζί μας
bot facebook facebook
bot twitter twitter
 bot google google plus
 bot youtube youtube
 bot rss rss

Newsletter

Email address:

Ονοματεπώνυμο:


logo

Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Πυλαία
Θεσσαλονίκη (Xάρτης)
Τηλ: 2310.984000
Fax: 2310.984460
info@genesishospital.gr

Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ  © Copyright 2017 All Rights Reserved | Developed by POLLUX

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ